Författarens förord

Omslag - Framsida

Fem år efter att detta material skrevs första gången publicerade den i USA välkände forskaren John Gottman, grundare av ett forskningsinstitut för äktenskaps- och familjefrågor, sin bok, Seven Principles for Making Marriage Work (numera finns den också på svenska: Sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation). Ett stycke (delvis i parafras och vår emfas) ur denna bok lyder, ”ur kunskap (om varandra) springer inte endast kärleken utan också kraften att rida ut de äktenskapliga stormarna. Par som har tillgång till detaljerade ”kärlekskartor” (d v s kunskap om varandra) står långt bättre rustade att möta tillvarons påfrestningar som vi alla drabbas av förr eller senare. Denna kunskap fungerar som ett skydd för relationen och hjälper par att hålla rätt kurs under omtumlande tider. Om man däremot inte i förväg skaffat sig ordentlig kännedom om varandra, kan det lätt hända att relationen går i baklås när man ställs inför nya krav”.

I en annan bok, 30 Lessons for Living av Dr. Karl Pillemer, har svar från intervjuer med fler än 1000 personer som fyllt 65 år sammanställts. De har sammanlagt levt i mer än 80 000 år. På frågor gällande hur man får en långvarig och lycklig relation svarar de: Lär känna den du tänker gifta dig med! (vår emfas) Att dela samma värderingar och intressen gör stor skillnad. Tala med varandra och var varandras bästa vän!

Det var precis därför denna bok kom till för över 20 år sedan (utan vetskapen om John Gottmans pågående forskning på den tiden eller om hur de med mycket samlad livserfarenhet tänkte). Detta material i original blev ett häfte som var en del av Johns doktorsavhandling vilken handlade om att förbereda par i Sverige inför en livslång relation. Då fanns det nästan ingenting skrivet i ämnet på den svenska marknaden och heller inga kurser, varken för att förbereda par inför ett liv tillsammans eller gällande friskvård för par som hade varit tillsammans i några år.

Innan första upplagan av denna bok publicerades hade cirka 200 par använt Det röda häftet, som det kallades, i samband med förberedelsekurser inför en livslång relation. Häftet reviderades för att inkludera resultat från betydelsefull forskning som hade framkommit i ämnet och för att samhället hade förändrats under de 20 år som hade gått.

Glädjande nog finns det nu en och annan bok och kurs på svenska i ämnet. Det är fortfarande så att det finns många böcker och ett stort terapiutbud för familjer som går igenom en skilsmässa och relativt lite som ägnas åt förebyggande av problem. Så vitt vi vet finns det ingen bok som motsvarar denna handbok som leder par med hjälp av djuplodande frågor genom alla områden som ingår i en parrelation. Många kursdeltagare har sagt att de aldrig skulle ha samtalat om vissa ämnen och i synnerhet inte de känsliga frågorna om det inte varit för Det röda häftet.

Eftersom denna bok inte lär ut hur man utvecklar en lycklig, långvarig relation rekommenderar vi att man använder den som en upptäcktsfärd genom er relation i samband med en kurs eller att ni läser en annan bok som ger er olika verktyg och råd om hur man utvecklar sin relation. I början av varje del i denna bok finns en kort introduktion om just varför den delen är viktig. I slutet av varje kapitel har vi sedan förslag på böcker som tar upp ämnen från det aktuella avsnittet, och i slutet av handboken finner ni en fullständig lista över all rekommenderad litteratur. Vi föreslår också att ni söker upp någon person ni har förtroende för, eller rentav en familjeterapeut eller vigselförrättare, som ni kan samtala med och som vägleder er igenom de olika ämnen som tas upp i boken. Vi står gärna till tjänst om ni väljer att kontakta oss. Vi kan erbjuda både kurser och skräddarsydda samtal.

I samband med att den första upplagan av denna bok gavs ut skapades webbsidan: www.relationsverkstaden.se

 

Gråbo, i januari 2016,

John och Judith Breneman

john@breneman.se, judith@breneman.se