Innehållsförteckning

Förord

Författarnas förord
Inledning

  • Vem har nytta av boken?
  • Syftet med boken
  • För er som tycker att ni redan har det bra och inte behöver jobba er igenom en massa frågor
  • För dig som vill arbeta igenom frågorna men har svårt att övertyga din partner

Att tänka på innan du börjar
Hur man använder boken

DEL I

Vem är jag? Vem är du?

Kapitel 1 – Uppfattningar om kärlek
Kapitel 2 – Syn på äktenskapet/en livslång relation
Kapitel 3 – Din ursprungsfamiljs påverkan på er relation
Kapitel 4 – Personlighetsaspekter

DEL II

Vad säger jag? Vad säger du?
Kapitel 5 – Kommunikation
Kapitel 6 – Konfl ikthantering
Kapitel 7 – Förlåtelse
Kapitel 8 – Sex – intim kommunikation

DEL III

Vad förväntar jag mig? Vad förväntar du dig?
Kapitel 9 – Dina förväntningar
Kapitel 10 – Era roller och uppgifter
Kapitel 11 – Den andliga dimensionen

DEL IV

Vilka människor finns i mitt liv? Vilka människor finns i ditt liv?

Kapitel 12 – Era släktingar
Kapitel 13 – Vänner

DEL V

Vad satsar jag på? Vad satsar du på?
Kapitel 14 – Betydelsen av utbildning och yrke
Kapitel 15 – Ekonomi
Kapitel 16 – Fritidsaktiviteter

DEL VI

Vad vill jag? Vad vill du?
Kapitel 17 – Dina mål och drömmar
Kapitel 18 – Er syn på barn
Att gå vidare
Författarnas tack
Litteraturlista