Hur man använder boken

Låt frågorna i boken bli till en upptäcktsfärd! Skaffa var sin bok. Arbeta med ett till två kapitel per vecka. Besvara varje fråga utan att tala med din partner. Medan du svarar på frågorna kan du också fundera över hur du tror din partner kommer att svara. Jämför sedan era svar för att se hur nära ni kom varandra. Vissa frågor är markerade med stjärna (*). Det är frågor som ni, om ni vill, kan hoppa över första gången ni arbetar er igenom materialet. Då går det lite snabbare och ni får en helhetsbild över er relation. Avsätt gemensam tid för att samtala om era svar. Har ni hoppat över de *-markerade frågorna, gå gärna tillbaka vid ett senare tillfälle och besvara dem också.

 

Tankar som ni formulerade under första genomgången kan ha mognat och djupnat och därför kan det vara bra att bearbeta även en del av dem på nytt. Begrunda noggrant varje fråga. Vissa kanske verkar oviktiga, andra omöjliga att besvara, en del gör er kanske generade, och åter andra orsakar frustration, ilska eller någon annan känslomässig reaktion. Men hur ni än ser på frågorna eller reagerar på dem, så ber vi er att ni tar er tid med att tänka igenom varenda en.

 

Vi rekommenderar starkt att ni skriver ner era tankar även om det kan ta tid. Därför behöver ni var sin bok. Om ni skriver ner svaren är det mindre troligt att ni glömmer hur ni tänkte när ni vid ett senare tillfälle samtalar om era svar. Dessutom märker ni säkert, medan ni skrive, att ni kommer att tänka på andra saker som gör det lättare för er att ge varandra en helhetsbild. När ni samtalar om svaren, ge varandra tillräckligt med tid så att ni lyssnar noga på vad partnern har upplevt eller vad han/hon tänker och tycker.

Ha inte bråttom. Istället för att ifrågasätta eller lindra något som kanske upplevs som svårt, fråga istället om det var si eller så han/hon kände och tänkte osv. Be om att få höra mer. Markera de frågor där ni behöver samtala mer på djupet, kanske tillsammans med någon annan, till exempel, en terapeut eller präst/pastor.

 

Om ni upplever starka känslor när ni kommer in på vissa frågor, antingen ensamma eller under era stunder tillsammans, stanna uppoch fråga er själva vad som framkallar dessa känslor. Ofta är det viktigare än själva frågan. Vad händer inom er? Var kommer det ifrån Finns det rädsla eller en öm punkt som stör tryggheten i dig själv eller i relationen? Ni kanske behöver hjälp av någon ni har förtroende för, för att arbeta igenom ämnet. Det är precis de här rädslorna och ömma punkterna, som alla människor har, som är så viktiga att förstå eftersom de styr hur ni relaterar till varandra.

 

När ni bestämt er för att använda detta material som förberedelse för er relation kräver det att ni verkligen gör en tidsinvestering. För det kommer att ta tid! Ni kommer emellertid att belönas på ett sätt som är väl värt den nedlagda tiden. Även om ett omsorgsfullt studium av detta material och avsatt tid med en tredje person som ni har förtroende för inte kommer att ge er en problemfri relation, så blir ni bättre rustade för att förstå er partner och lösa problem när de väl dyker upp. Än en gång föreslår vi å det starkaste att ni skaffar er bra litteratur i ämnet och/eller går en kurs för att komplettera detta arbete.

 

Till sist, Fira era framsteg! När ni kommit igenom Del I gör något speciellt tillsammans! Efter Del II, något annat, osv. Ni kanske vill turas om att planera något som en överraskning för den andra. Firandet kan börja enkelt och trappas upp till något riktigt stort när ni kommit igenom hela boken. Ett bra jobb bör belönas! Ritualer är viktiga i en relation. Varför inte börja med att skapa dem nu? Vi önskar er all framgång när ni nu påbörjar resan tillsammans
för att bättre förstå er själva och er partner inför en livslång relation!