Syftet med boken

Det finns nog inget par som går in i en relation med tankar på att den kommer att gå i kras, men alltför många relationer går ändå i kras. Det som var menat att vara livets största glädje blir istället livets största frustration och ibland ”ett helvete på jorden”. Forskare har hittat ett mönster som de allra flesta parrelationer går igenom från första förälskelsen tills det knakar i fogarna för att till slut känna det som om man inte längre har något gemensamt.

 

Förväntningarna som båda har på varandra och på relationen tror man ofta att den andra också har. De oklara förväntningarna och okunnighet om den andra personens tankar och känslor blir en grogrund för framtida missförstånd och konfl ikter. Då står man häpen och handfallen och undrar varför det blev som det blev. Mycket av detta kan undvikas!

 

Syftet med denna bok är att hjälpa er, nu, medan ni har det bra tillsammans och innan mönstren bitit sig fast. Den hjälper er att förstå varandras syn på sig själv, den andra och relationen. Med hjälp av frågorna i boken kommer ni att skriva era egna böcker och berätta er egen berättelse. Istället för obehagliga överraskningar som kan komma att tära på och även förstöra relationen kan frågorna i boken hjälpa er att uppleva tillit och den goda närheten.