Nyheter

Välkommen till Relationsverkstaden!

2016

Håll om mig Utbildningsprogrammet®
Ett litet team av människor har jobbat intensivt med översättningen och till slut produktion av filmen och kursledarhandboken/kursmaterial som kompletterar boken Håll om mig – sju livsavgörande samtal om kärlek® av Dr. Sue Johnson.

Par som själva vill ta del av utbildningsprogrammet läser huvudboken och samtidigt tittar på avsnitten i filmen som tillhör varje del. Förslag till parövningar finns på både. På filmen som tillhör programmet säger Dr. Susan Johnson: ”För att hjälpa par som vill ha innerliga relationer berättar vi om den nya kärlekens vetenskap och vägen till trygg känslomässig samhörighet”.

Kursledarhandboken samt kursmaterial finns för kursledare som vill leda grupper genom programmet.

Både filmen och kursledarhandboken/kursmaterialet kan beställas genom Relationsverkstaden. Läs mer under fliken Håll om mig®. Huvudboken i programmet, Håll om mig – sju livsavgörande samtal om kärlek® gavs ut redan 2012 av ordglobförlaget och kan beställas på ordglobforlag.se.

2016
Andra upplagan av Lär känna varandra gavs ut våren 2016.

2013
När boken Lär Känna Varandra släpptes i augusti 2013 skapades denna websida med anledning av att man kunde få en snabb introduktion till boken inför köp.

Lär Känna Varandra handlar om relationen mellan par som står i startgropen till en livslång relation. Den man och kvinna som håller på att bestämma sig eller precis har bestämt sig för att leva tillsammans livet ut börjar en spännande resa, en resa som kommer att få konsekvenser både i relationerna till deras respektive ursprungsfamiljer, mellan dem själva och inte minst i förhållande till de barn som de eventuellt får tillsammans.
Oftast verkar relationen okomplicerad och enkel i det skedet och tankar på eventuella problem skjuts på framtiden. De par som är insiktsfulla inser dock att det kommer perioder i livet då det inte kommer att vara så enkelt att leva tillsammans, utan att de behöver förbereda sig för detta. För dem är boken en utmärkt resurs.
Som det står i Författarens förord: ”Par som har tillgång till detaljerade ’kärlekskartor’ (d v s kunskap om varandra) står långt bättre rustade att möta tillvarons påfrestningar som vi alla drabbas av förr eller senare. Denna kunskap fungerar som ett skydd för relationen och hjälper par att hålla rätt kurs under omtumlande tider. Om man däremot inte i förväg skaffat sig ordentlig kännedom om varandra, kan det lätt hända att relationen går i baklås när man ställs inför nya krav” (Dr. John Gottman, välkänd i USA grundare av ett forskningsinstitut för äktenskaps- och familjefrågor, I sin bok, Sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation).
Läs mer under fliken Boken Lär Känna Varandra.