Välkommen till Relationsverkstaden.se!

Denna webbsida har kommit till på grund av att boken Lär Känna Varandra släpptes nu i augusti 2013.
Så småningom vill vi att sidan, Relationsverkstaden, blir en resurs och informationskälla med förslag på olika sätt att vårda våra relationer. Våra relationer till de som står oss nära är det finaste, det dyrbaraste vi har. Generellt är det en ständig process att Lär(a) Känna Varandra, i alla relationer under livets gång. Varje människa förändras och utvecklas kontinuerligt . Håll gärna utskick lite längre fram.
Boken, Lär Känna Varandra, handlar om relationen mellan par som står i startgropen till en livslång relation. Den man och kvinna som håller på att bestämma sig eller precis har bestämt sig för att leva tillsammans livet ut börjar en spännande resa, en resa som kommer att få konsekvenser både i relationerna till deras respektive ursprungsfamiljer, mellan dem själva och inte minst i förhållande till de barn som de eventuellt får tillsammans.
 Oftast verkar relationen okomplicerad och enkel i det skedet och tankar på eventuella problem skjuts på framtiden. De par som är insiktsfulla inser dock att det kommer perioder i livet då det inte kommer att vara så enkelt att leva tillsammans, utan de inser att de behöver förbereda sig för detta. För dem är boken en utmärkt resurs.
Läs mer om boken under fliken Boken!