Kurser

KURSER i relationer? Varför det?

Om vi inte visste det intuitivt har forskning nu bekräftat att hur vi har det i våra relationer är avgörande för hur vi mår mentalt och fysiskt. Människor som lever i en lycklig parrelation lever längre och har färre svåra åkommor än de som inte gör det. Många skulle hålla med om att det allra dyrbaraste vi har är våra relationer!

Oavsett vad det är man vill bli bra på krävs det tid och möda och ofta hårt arbete för att bemästra det. Att vara bra på relationer i allmänhet och sin parrelation i synnerhet, är inget undantag.

En hel del par som har gått en förberedelsekurs har hört av sig och sagt att utan kursen hade de nog separerats för länge sedan, ibland efter bara ett eller några få år. På grund av insikter och verktygen de fått i kursen, dock, var det ingen överraskning att de hade drabbats av ett djupare problem, och de hade fått vägledning i hur de kunde bemästra några svårigheter.

Om igen har forskning visat att par som har lärt sig baskunskaperna och pratat igenom en del potentiella problemområden har en lyckligare relation med varandra på sikt än de som inte gör det. En kurs är, dock, ingen garanti för en problemfri relation.

Bygg en grund • Kom närmare varandra • Skapa trygghet • Dela med dig • För kärlekens skull

 

Kurs erbjudande
En 16-timmars Kurs för par baserad på boken Håll om mig – sju livsavgörande samtal om kärlek av Dr. Susan Johnson kommer att hållas i två delar under hösten: Del 1 är den 30 september – 1 oktober och Del II är den 4 – 5 november, 2016. Fredag kväll kl. 18:00-21:00 och lördag kl. 09:30-17:30.
Den hålls på trevliga kurslokaler i Gråbo.

Mer information gällande kurs upplägg och annat kommer inom kort.
Har du en fråga redan nu skriv till info@relationsverkstaden.se.