Vi rekommenderar

De här böckerna rekommenderar vi i boken Lär Känna Varandra. Så småningom kommer vi att lägga till andra titlar och även titlar som täcker andra områden än just Parrelationer och Mötet med dig själv. Vi presenterar böckerna i bokstavsordning, efter författarnas namn.

PARRELATIONER

 

Chapman, Gary. (2012).

Upptäck kärlekens fem språk, uppdaterad och reviderad upplaga.

Gospel Media Sweden AB.

Upptäck kärlekens fem språk beskriver fem typer av kärleksspråk – fem sätt som människor talar och förstår kärlek på: bekräftande ord, tid tillsammans, gåvor, tjänster och fysisk beröring. Det är sällan som båda partnern har samma primära känslomässiga kärleksspråk. Syftet med boken är att hjälpa partnern förstår varandras språk för att kunna uttrycka sin kärlek till sin partner på ett sätt som denna kan förstå.

Författaren Gary Chapman är författare och föreläsare och bor i Winston-Salem, North Carolina, USA.

 

Gottman, John. (1999).

Sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation

Natur och Kultur.

 I ett forskningslaboratorium, skämtsamt kallat the Love Lab har John Gottman under många års tid studerat olika pars beteenden i vardagliga situationer. Han har kommit fram till att det finns sju avgörande faktorer – sju gyllene regler – som kännetecknar en lycklig relation. Resultatet av Gottmans långvariga forskning har hjälpt tusentals par att öva upp sin känslomässiga intelligens och att komma till rätta med sina problem. Med utgångspunkt i konkreta exempel beskriver han i Sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation olika situationer som kan uppstå i ett förhållande och hur vi bör hantera dem för att lösa våra konflikter. Med hjälp av Gottmans enkla och handgripliga övningar kan alla som har en parrelation lära sig att tänka i nya och oprövade banor och att tackla sina problem på ett mer konstruktivt sätt.

Författaren John Gottman är professor i psykologi och grundare av ett forskningsinstitut för äktenskaps- och familjefrågor i Seattle, Washington, USA. Åratal av forskning och studier har resulterat i de sju gyllene reglerna för hur man förebygger och förhindrar äktenskaplig söndring.

 

Johnson, Sue. (2012).

Håll om mig.

OrdGlob Förlag.

Håll om mig framhåller relationers och kärlekens betydelse för vår hälsa. Den tar sin utgångspunkt i sju livsavgörande samtal. Till varje samtal hör praktiska övningsuppgifter där du och din partner kan hitta en väg till bättre kommunikation och till ett djupare och mer meningsfullt sätt att leva tillsammans. Boken vänder sig såväl till par som vill utveckla sin relation som till professionella som arbetar med par- och äktenskapsterapi. Forskning kring vuxnas anknytning och utveckling av ett samtalssätt (sju samtal) som drar fram tidigare outtalade längtan och skenbart irrationella rädslor är hjärtat av boken. Syftet med boken är att beskriva de här samtalen på ett sätt att de kan användas av vanliga människor, inte bara terapeuter.

 Författaren, Sue Johnson som bor i Ottawa, Canada, har utifrån anknytningsteori och sin långa kliniska erfarenhet utvecklat en teori för vuxen kärlek. I boken beskriver hon sin banbrytande och synnerligen framgångsrika metod, emotionellt fokuserad parterapi (EFT).

 

Markman, Howard J., Stanley, Scott M., och Blumberg, Susan L. (2004).

Verktyg för varaktig kärlek.

Verbum förlag AB, Stockholm.

Verktyg för varaktig kärlek har omarbetats av Lars-Göran och Tone Karlsson från engelskans Fighting for Your Marriage och används i PREP kursen (Prevention and Relationship Enhancement Program) på många ställen i Sverige. Den har ett optimistiskt budskap till dem som önskar gå in i ett parförhållande och satsa på en livslång relation och även till dem som levt tillsammans en tid. Den utgår ifrån att båda partner i en relation tar ett aktivt ansvar för att värna om och fördjupar den. Den presenterar sätt att kommunicera, hantera konflikter och meningsskiljaktigheter samt strategier för att bygga upp och bevara vänskap, engagemang och närhet. Praktiska övningar finns efter varje kapitel.

Författarna Howard Markman, Scott Stanley, och Susan Blumberg är professorer i psykologi samt har forskat i många år vid Psykologiska institution på University of Denver, USA, i ämnen relaterade till samlevnad, kommunikation, och konflikthantering. Lars-Göran och Tone Karlsson, Uppsala, som har omarbetat materialet till ett europeiskt tankesätt, har lett åtskilliga äktenskapskurser och gått kursledarutblidningen för Markman, Stanley, och Blumberg. Efter att ha läst tillgänglig litteratur och lett ett antal PREP-kurser i Sverige är de övertygade om att detta är ett kursmaterial som håller måttet både teoretiskt och praktiskt.

 

Sundberg, Lars-Göran och Christina. (2008)

Dela livet, hela livet.

Libris förlag, Örebro.

Dela livet, hela livet vill förbereda par för hela livet tillsammans. Författarna menar att en del säger i efterhand att de hade kunnat hålla ihop eller att de hade kunnat få ett bättre äktenskap bara de hade startat rätt. Boken vänder sig till par som står i startgropen av deras liv tillsammans såväl som de som har varit tillsammans en längre tid och absolut till dem som bor ihop och undrar om de ska vara tillsammans livet ut. Den varvar läsning om olika aspekter av äktenskap med funderingar och reflektioner för enskilda, par och/eller grupper. En kristen tro och övertygelse såväl som sund psykologi genomsyrar perspektivet. Läsaren behöver inte dela den kristna synen för att få nytta av undervisningen och fundera igenom sina egna ställningstaganden.

Författarna Lars-Göran och Christina Sundberg har under många år arbetat med äktenskaps- och relationskurser. Christina är lärare och konstnär. Lars-Göran är pastor och undervisar i själavård och religionspsykologi vid Johannelunds teologiska högskola i Uppsala.

 

von Sivers, Malou och Lindgren, Lennart. (2006).

Konsten att hålla ihop, en handbok i kärlek.

Bokförlaget Forum, Stockholm.

 Konsten att hålla ihop skrevs utifrån en övertygelse att det finns i princip alltid lösningar och hopp trots att relationen känns dålig. Författarna framhäver att med hjälp av bra kommunikationsverktyg att ett par kan förbättra sin relation (och lär sig vilka resurser de faktiskt äger). Boken är tänkt att fungera som en handbok där man kan gå in i olika stadier och på det sättet hitta lösningar på problemen. Budskapet är att det inte finns något bättre sätt att utvecklas än att våga stå kavar i en relation och stå ut med sig själv för att slutligen börja acceptera och sedan också tycka om sig själv. Boken är till alla par som vill fortsätta att utvecklas.

 Författarna: Malou von Silvers är tv-journalist. Lennart Lindgren är legitimerad psykolog som arbetat med parrelationer i över tjugofem år. De samarbetade på TV4:s programserie om skilsmässor, Skilda vägar. Utifrån det kom det enorma gensvaret från folk som ville veta hur de kunde hålla ihop.

 

MÖTET MED DIG SJÄLV

som handlar om självkännedom, självförtroende och hur det påverkar hur du relaterar till andra.

 

Hellsten, Tommy. (2000).

Barn av livet: resan till vuxen livet och dess ansvar.

Cordia. Verbum förlag.

Barn av livet är skriven för alla dem som mist kontakten med barnet inom sig, som vuxit upp i hem där någon form av missbruk förekommit. Han tar också upp ett av vår tids stora problem: bristen på mognad hos många vuxna människor. Han vänder sig till dem som inte fått vara barn utan först som vuxna börjat söka sin barndom.

 

Hellsten, Tommy. (2011).

Med människan: om att sätta gränser, undvika utbrändhet och må bra.

Cordia. Verbum förlag.

Med människan är en bok om att möta sig själv och andra. Hur möter man andra människor och hur möter man sig själv? I den här boken delar Tommy Hellsten med sig av sina erfarenheter omkring detta. Han skriver om svaghet, styrka, ansvar, skam, skuld och död och om konsten att undvika utbrändhet i en pressad tid. Ur förordet: ‘Jag skulle vilja avslöja den osunda osjälviskheten som är ingrodd i vår vårdkultur och uppmuntra till en sund själviskhet.’

Författaren Tommy Hellsten är finlandssvensk terapeut, utbildare, utbildare och teolog som ofta föreläser i Sverige.

 

Tudor-Sandahl, Patricia. (1989).

Det glömde självet.

Wahlström & Widstrand

Författaren själv säger att Det glömde självet är ”en lättbegriplig beskrivning av människans psykologiska utveckling från barn till vuxen – hur man blivit den man är och om vad man kan göra för att utveckla sig själv. Läsaren behöver inte kunna psykologi, det räcker med ett allmänt intresse och personlig nyfikenhet”.

 

Tudor-Sandahl, Patricia. (2005).

En given väg.

Wahlström & Widstrand.

En given väg handlar om att vi kan lära oss att lyssna och hitta det där som handlar om just vår särskilda väg i livet. Man kan kalla det för att ta vara på sitt speciella uppdrag. Eller hitta sin autenticitet och förankring. Att bli precis så mycket äkta människa som man är ämnad att bli – och, vilket är huvudbudskapet, ta sitt ansvar för den tillblivelsen.


 

Tudor-Sandahl, Patricia. (2010).

Ordet är ditt

Brombergs förlag.

Ordet är ditt: Alla har vi en historia att berätta. Varje människa bär inom sig det hon varit med om i sitt liv. Patricia upptäckte skrivprocessens läkande kraft under en svår period i sitt liv. Att skriva kan vara ett sätt att komma vidare i sin personliga utveckling. Skrivandet ger perspektiv, man sätter ord på känslor och upplevelser och identiteten får en skarpare kontur. Självinsikten ökar och självförtroendet blir stärkt, vilket banar väg för att bli en tydligare, mer mogen individ. 


 Författaren Patricia Tudor-Sandahl är psykolog, psykoterapeut och fil. dr i pedagogik. Hon är också författare av elva andra böcker samt flitigt anlitat föredragshållare.